31 Mayıs 2015 Pazar

Mustafa Kemal Türk Değil ki Atatürk Olsun!
Mustafa Kemal Türk Değil ki Atatürk Olsun! Acaba bu, bir şuur altı boşalması mıdır?! Örnekle anlatmak isteriz;

28 Ocak 2012 Cumartesi kaynaklı manşette Oguzhan asiltürk İSLAM’I İÇ TEHDİT OLARAK GÖREN ERGENOKON CETESİNE SAHİP ÇIKTI Milli görüşün abisi sözcü (komünist) gazeteside oguzhan asiltürk’e sahip çıktı …!!!

İslamı iç tehdit olarak gören (yahudi mason merkezli) subayların kurduğu çeteye milli değerlerimizden -milli kimliklerimizden olan Ergenekon ismini takan zihniyet mustafa kemal atatürk’e bu ismi oguzhan asiltürk ismini vermiş ve bu şekilde milletimizi kandırmayı planlamıştır. necip fazıl kısakürek yıllar önce ”BU İŞTE BİR İŞ VAR” diyerek ; BİR İNSAN HEM OGUZ HEM HAN HEM ASİL OLMAZ ”ne kadar şuurlu ve bilinçli oldugunu göstermiştir. İnşaallah Tüm müslümanlar bu kadar şuurlu olur..

BİR İNSAN HEM KEMAL HEM MUSTAFA HEM ATATÜRK HEM TÜRK OLAMAZ!

”Ne Mutlu” sözü, hasret ifade ettiği cihetle Türk olan birinin ağzında garip değil midir?” Ne Mutlu Zengin Olana!..” sözü fakire, ”Ne Mutlu Sıhhatli Olana!.. sözü de hastaya yakışmaz mı? Misaller daha da çoğaltılabilir. Acaba bu, bir şuur altı boşalması mıdır?! [Türk,Tarihci, Şair, Hukukçu Kadir Mısıroğlu]

”Ne Mutlu” sözü, hasret ifade ettiği cihetle Türk olan birinin ağzında garip değil midir?” Önemli olan Ne mutlu Türk’üm diyene demek değil önemli olan Türk doğmaktır. Ne mutlu Türk’üm deyip ülkemize zarara sokan insanlar Türk’üm deseler nolcak?

Ne demiş; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Hirsch vardı Türk tebaasına geçen. Yabancı uzmanları getirebilmek için Türk hocaya iki bin lira veriliyorsa, bu Alman hocalara altı bin lira maaş veriliyordu. Tabii o zaman banka diye bir şey olmadığı için tüm hocalar maaş günü muhasebede kuyruğa giriyordu. Sıra Hirsch’e geliyor ve uzatılan parayı alınca bir bakıyor maaşının üçte biri verilmiş. “Maaşım neden eksik?” diye sorunca muhasebeci “Siz eskiden Almandınız, şimdi Türk oldunuz. Türk hocaların maaşı da bu” diyor. Prof. Hirsch, arkasındaki sıraya dönüp elindeki parayı kaldırarak “Ne mutlu Türküm diyene” diyor.

Kaynak; Semavi Eyce İstanbul’un Yaşayan Efsanesi

Ne demiş; Atatürk soyadının mucidi 2 mason!Mustafa Kemal’in kendisine aldığı soy ismi aslında “Öz”dü; Mustafa Kemal Öz. Hatta bir süre imzalarını dahi Mustafa Kemal Öz diye atmıştı. Atatürk soy ismini ise her ikisi de mason olan Agop Dilaçar ile Necmettin Arıkan bulmuştu. Arıkan ve Dilaçar şöyle diyordu: “Artık Türklerin İslam alemiyle ve Müslümanlarla ilgileri kalmadı, nasıl İslam Peygamberi Muhammed, Hiristiyanların İsa’sı varsa, Türklerin de bir atası olması lazım.”Buradan hareketle Dilaçar ve Arıkan Atatürk soy ismini bulmuşlardı, önerilerinin benimsenmesi üzerine, Meclis’ten çıkartılan bir kanunla Mustafa Kemal Atatürk soy ismini aldı.

Kaynak;Mustafa Yılmaz Masonlar- Dul Kadının Oğulları

Atatürk demek tür’kün atası demektir bu miletin atasımı M.Ke-mal’ mi hayır bunu niçin yaptılar atatürk yani bu miletin tarihi mustafa kemal ile başlaması … için yaptılar türk tarihi mustafa kemalle başlasın millet atasını unutsun tarıhını unutsun dini degerlerini unutsun diye tarıhı mustafa kemal ile başlattılar..biz osmanlı torunlarıyız bizim atalarımız bellidir ..ama onun atasının kim oldugunu biz bilmiyoruz bunu incelemeye ve bilmeye bizim hakkımız vardır ..

Osmanlı Padişahları Oğuzların kayı boyundandır.

Süleyman Şah’a kadar bütün atalrımız biliyoruz

M.Ke-mal’ın Babası kim? Soyunu sopunu biliyormuyuz?

Osmanlı Padişahlarının hepsinin atası,dedesi belli… Atam dediğiniz M.Kemal’in babasının kim olduğunu dahi kanıtlayamıyorsunuz. :))) Adamın hiç bir akrabası yok.. sanki gökten zenbille inmiş gibi..

Türkiyede herkesin yüzlerce akrabası var değil mi? Pekiyi ”atam” dediğiniz adamın amca,hala,büyükbaba,büyükanne, kuzenleri,yiğenleri, niye yok? 1. ve 2. dereceden bir çok akrabasının olması gerekir…bunlar nerde?

Bizim M.kemal gibi ne mutlu Türküm demeye ihtiyacımız yok. 2. Abdülhamid ne demiş ”Bende bir Türküm” yani Türk olduğunun bilincinde ,kendisini Türk olarak görüyor. Mustafa Kemalin icraatinin bin netice hasıl ettiği kötülükten biri de bu pkk işidir. Ayrıca dindar olduğu için anadolunun doğusunu batısından fazla ezmiştir. Çünkü doğu daha dindar. Sebep budur. Onun kürtle türkle bir işi yoktur. İslamın yerine birşey koymak için ne mutlu türküm diyene dedi. Elhamdülillah müslümanım deme ne mutlu türküm de . Ama onu da becerip söyleyemedi şuur altı baskısıyla . Ne mutlu Türküm diyene de dedi. Yani diyebilene . Ben diyemiyorum demektir.[Türk,Tarihci, Şair, Hukukçu Kadir Mısıroğlu]

Atatürk’ün Kürt sorunu değil, din sorunu vardı.din karşıtı çizgi inönü zamanında değil, Atatürk zamanında başlamıştır.bunu tarih tezlerinden ders kitaplarına (icraatlarına)kadar her yerde gözlemek mümkün. [Prof. Dr. Zafer Toprak 09.04.2012-Radikal Gazetesi]

ANLADIYSAN DEVAM ET;

Mustafa Kemal Kimdir?Doğduğu evden babasının adına, doğum tarihinden etnik kökenine kadar birçok çelişki mevcut. Annesinin Zübeyde hanım olduğunda fikir birliği var. Ancak çokça tartışılan Falih Rıfkı Atay‘ın Çankaya kitabının ilk baskısında -sonrasında bu söz çıkartılmış- Atatürk’ün Ali Rıza Efendi‘nin resmine bakıp ‘bu bizim peder değildir‘ dediğini yazar. Kitapta anlatılan resmin arşivlerdeki bir Osmanlı subayının resmi olduğu ve gerçek babası olmadığı iddia edilir.,

Abduş konusuna ise aşağıda deginiyorum; bu baba konusunun ilerdeki öfkesinin temellerini oluşturduğunu düşünüyorum.

Bu o dönem düşünüldüğünde önemsiz bir ayrıntı gibi gözükebilir. Bu bilgi net değilse bile babasız büyüdüğü kesin. Ama Atatürk farklı olarak annesini de hayatı boyunca pek sevmedi. Öldüğünde cenazesine dahi gitmiyor. Savaş boyunca annesinin yanına uğramaktansa Pera Palas’ta kalmayı tercih ediyor.

Hakkında bilmediğimiz şeyler çok. Mesela doğum tarihini bile tam olarak bilmiyoruz. Hicri ve miladi takvim arasındaki farktan dolayı bu 1881 yada 1880 olabilir yani tam olarak bilinemez. Bu yüzden doğum tarihi ilk posta pullarında 1880 olarak yazar.

Etnik Kökeni;

Etnik kökeni hakkında da bildiğimiz bir şey yok. Osmanlı kayıtlarında etnik köken kısmının olmayışı işleri zorlaştırıyor. ‘İslam’ ya da ‘gayrimüslim’ olarak tutulmuş kayıtlar. 2 dönem bakanlık yapmış, koyu bir Türkçü olan Dr. Rıza Nur‘a göre (selanik nufüs kayıtlarına göre) Sırptır. sırp olması muhtemel. Uşağı olan Cemal Granda‘nın ‘sansürlenmemiş’ anılarına bakacak olursak M.kemal Yahudidir.

Atatürk’ün ‘Türkçü’ fikirlerinin temelini nelerin oluşturduğu ve bu fikirlerin ‘kimlerin’ isteklerine göre şekillendiği. 1923’e kadar Mustafa Kemal’in –Atatürk’ü bilerek kullanmıyorum- Türkçü söylemleri hiç yok. Aksine tüm coğrafyayı kapsayıcı bir söylem içinde. 1923’ten sonra Atatürk ise aksine tektipleştirici ve Türkçü bir görünüm izledi. Ancak ben gerçek anlamda Türkçü olduğunu sanmıyorum. Bir bilim adamı edasıyla inceleme ve zamanın şartları söz konusu. Mu kıtası, Güneş Dil Teorisi gibi aslında kendisinin inanmadığı ama etraftan destek görmek adına geliştirdiği söylemleri mevcut. Türkçü subayları yanına çekmek için başka yol düşünülemezdi.Türkçü söylemden uzak durdu.M.Kemal’in türk olduğunu hiç bir şekilde ispatlayamazsınız.Türk ve müslüman olarak görmek. istiyorsunuz diye uydurduğunuz hikayelerin hiç bir bilimsel kanıtı yoktur.Ermeni veya Rum değilim Türkoğlu Türküm. Elhamdülillah da müslümanım Anadolu’yu işgal ettiren, binlerce insanımızın ölmesine ve sakat kalmasına sebep olan Yunanistan başbakanı Venizeolos, M.kemal’i Osmanlı Devleti’ni yıktığı, saltanatı,hilafeti ve şeriati kaldırıp batılı değerleri getirdiği , Hristiyan milletlere ait topraklardan çekilmekte tereddüt göstermediği için M.kemal’i Nobel Barış Ödülüne Aday göstermişti, Nobel komitesine yazdığı mektup. (by kimyacı)

İşgalci Yunanistan Başbakanı Venizelos, Mustafa Kemal’i Nobel’e Aday Göstermişti.http://yakintarihimiz.org/isgalci-yunanistan-basbakani-venizelos-mustafa-kemali-nobele-aday-gostermisti.html

M.kemal Türk aleyhindedir. Milli Hareket zamanında benim Türkçülük icraatımdan pek sıkılıyordu. Bir şey de demiyordu. Bugün kendisi Türk’ün dinini, dilini, yazısını, adetini, milli müesseselerini, ananesini her şeyini yıkmakla meşguldür. Bunlar harstır,(kültürdür) bir milletin hayatıdır. Bu mu onun milliyetperverliği?!. Hani Türk’ün dinine, edebiyatına, folkloruna, mimari abideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasına dair henüz ne yaptı? Soruyorum. Sade hüneri, gayreti, milleti baştan aşağı, fahişe, meful,(yapılmış) sarhoş ve mürtekip(kötü işler) soyguncu yapmaktır.

[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım Cil.4] ‘Türkçülük Üç Evreye Ayrılır; Türkçüler , Türkçü geçinenler, Türkçülükten geçinenler.İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.http://yakintarihimiz.org/islama-dusman-turkculugu-ve-milliyetciligi-musluman-turkler-degil-yahudiler-cikartmistir.html

Atatürk’ün Soy Seceresi; “Pek çok yerde ortaya atılan Zübeyde Hanım’ın Hacı Sofiler’den olduğu iddiası bu şecereyle çürüyor. Çünkü bu aile Mustafa Kemal’in değil, şecerede görüldüğü gibi Hacı Sofilere gelin giden Gülsüm Molla yoluyla Süleyman Sırrı’nın sülalesi. Bazı kaynaklar, Zübeyde Hanım’ın babasının tam üç kere evlendiğini kaydetmesine rağmen şecerede bunu göremiyoruz. Israrla Atatürk’ün teyzesinin oğlu iddia edilen eski TKP liderlerinden Reşat Fuad Baraner de şecerede gözükmüyor, zaten şecereye göre Atatürk’ün teyzesi yok, iki dayısı var.”1 Bana bu haber ve belgeler çok taraflı geldi. Gerçekliği pek yansıtmıyor. 1) Madem o kadar yalan çürütüldü bugüne kadar neredeydi bu şecere? İlk önce soy ağacının gerçek olması gerekir yalanları çürütmesi için. 2) M.Kemal’in üvey babası Abduş (mahkeme onaylı) tabloda göremiyoruz Tarih DELİL ister ama TARAFSIZ SAĞLAM DELİ! 3) M.Kemal’in üvey kızkardeşi Ruhiye hanım nerede? 4) M.Kemal yazdığı kağıtların üstüne mutlaka imza atardı veya asıl belgenin başka bir kağıdına imza atardı. Bu şecerenin üstünde veya yanında bir imza veya tarih göremiyoruz. Bu şecere tartışmalara son vermek için basbaya uydurulmuş. 1: Sefa Kaplan (Hürriyet, 02.11.2009)

Türkiye’nin Entelektüel ve en Bilge Kadını ; Ne biçim ırkçılarız (türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi.

[Türk Yazar”Alev Alatlı ,Valla Kurda Yedirdin Beni boyut yay. C 3 1. Basım ist.1993]

Mustafa kemal Sabetayist bir gizli yahudiydi.

Doğan çocuklarına TÜRK isim-soyisimleri verip KİMLİKLERİNE de DİNİ İSLAM yazdırarak KENDİLERİNİ GİZLEYEN YAHUDİ-ERMENİ kökenli Sabetayistler bu sayede TSK başta MEDYA,SİYASET,YARGI vs heryere SIZABİLMİŞLER VE Her Köşe Başını Tutmuşlardır.

Yahudilere neden güvenilmez? Yahudilerin büyük din âlimlerinden Maimonides (1135-1204) yüreğinde Yahudilik inancını ve kimliğini taşımak şartıyla Musevîlerin (YAHUDİLERİN) Hıristiyan ülkelerinde Hıristiyan, Müslüman ülkelerinde Müslüman gibi görünmelerine fetva vermiştir.Haham Moses Maimonides (musa ibn meymun 1135-1204)

M. Kemal Yahudilerin en yogun yasadigi Selanik’te yetismistir… (Kemalist Soner Yalçın, Beyaz Türklerin Büyük Sırrı) Öyle yogun ki, Balkanlarin Kudüs’ü ismiyle meshurdur. Dolayisiyla M. Kemal de bundan payina düseni almis, yahudilerin ve dönmelerin laik – seküler idare anlayisini Türkiye Cumhuriyetine (kadrolaşma) egemen kilmistir.

Kaynaklara göre Mustafa Kemal Paşa’nın babası Sırp’tır! Türk değil yani! Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal Paşa’nın üvey babasıdır!

2 dönem bakanlık yapmış, koyu bir Türkçü olan Dr. Rıza Nur‘a göre yani SELANİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İlam karar numarası: Adet/451 verilerine göre M.kemal Sırptır. (Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım.)

M.kemal’in Uşağı olan Cemal Granda‘nın ‘sansürlenmemiş’ anılarına bakacak olursak M.kemal Yahudidir. (Atatürk’ün uşağı Cemal Granda’nın Hatıraları)

Refet(paşa) bele Milli mücadeleyi başlatan meşhur 5liden biridir Diyor ki;

Elbette hakikat (gerçek tarih) bir gün tarihe intikal edecektir.” M.Kemal Türk Değildir…’ (Refet Bele)

”Benim Kocam ( Refet Paşa) Türkoğlu Türktü Öyle Falan Cinsten Olan Adamın (M.Kemal)….”işine gelirmi kullandı harcıyacaktı. kocam ( idamdan kurtulmak için ) beyrut’a kaçarak hayatını kurtardı. yaşadıklarını yazdı. (Refet Bele’nin Eşi)

Kaynak:1; Refet (bele) Paşa Hatıratı 2; Türk,Tarihci, Şair, Hukukçu Kadir Mısıroğlu 3;Cumhuriyete Giden Yol, Beyan yay. Sf. 145

Mustafa Kemal Diyor Ki; Türk milleti ”Fatih’lerin arkasında serserilik etmiştir.” Kaynak:Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III (İzmir Yollarında; s.103-126)

Fethi müjdeleyen Peygamber;Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar: “Kostantiniye, (istanbul) bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden emir (komutan) ne güzel emir, Onu fetheden asker ne güzel asker…” [Kütüb-i Sitte] “O hevadan söylemiyor .O (rasullahın söylemesi) sadece vahiydir. sadece vahyolunur.” [Necm 3-4]

Nutuk’ta M.kemal diyor ki; Müslümanlığı bir yana bırakıp evrensel bir dünya dini kuralım (yahudi mason merkezli yeni dünya düzeni istiyor) ; Efendiler, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak «birleşik bir dünya devleti» kurma hayalinin tatlı olduğunu inkâr edecek değiliz. Atatürk [Nutuk:Syf:350]

1-) Bir Müslüman, “Müslmanlıktan vazgeçip, yerine başka din ister mi?

2-) Neden Yahudilik yok?

3-) “Birleşik Dünya Devleti” masonların amacı “New World Order Evrensel Bir Dünya Dini(yahudi mason merkezli dünya düzeni)

Nutuk,134. Sayfa 13. Paragraf atatrkün MASONİK illuminatinin ”tek din” ve ”tek devlet” ideolojisini benimsedğnin ispatıdır.

SELANİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İlâm karar numarası: Adet/451 Bu Bozgeyik´in “Türkiye üzerine oynanan oyunlar” kitabında da bu belge tam metin Türkçe olarak basıldı.

(Burhan Bozgeyik´in “Türkiye üzerine oynanan oyunlar”)Bu belge, Türkiye´de çeşitli kitap ve gazetelerde yerini aldı:

“Deccaliyet ve Kemalizm” (Hüseyin Demirel, s.147) :”Mustafa kemal’in soyu” İlk defa Yakın Tarih Ansiklopedisinde Mustafa Kaplan imzasıyla neşredilen “Abdoş Ağa” (babası) ile ilgili yazılar mahkemelerde dava konusu oldu. Bu belgelerde kim olduğu açıkça ifade ediliyor. Hürriyet 21 Ocak 1990´da “Atatürk´ün gayrimeşru doğduğunu iddia eden.. belgeleri” başlığı altında bu meseleyi kamuoyuna duyurdu. Selanik´te bir mahkemenin verdiği kararın metni Osmanlıca olarak gazetenin haberinde basıldı.(Yakın Tarih Ansiklopedisi -Mustafa Kaplan)Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, türk tarih kurumu yayınlarına göre Mustafa kemal yahudidir. MUSTAFA KEMAL DİYORKİ; BEN YAHUDİYİM “SABETAY SEVİ’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse..” (yani hem burda bir yahudi olduğunu hemde yahudi inancına bağlı olduğunu söylüyor.(Kaynak: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI , 1980)

Atatürk’ün İslam Dinini reddettiği el yazıları’nda ispatlanmıştır. Kendi yazmış olduğu Medeni Bilgiler (1931 tarih kitabı ve chp manifestosu isimli videosu) adlı kitabı’nda din hakkındaki düşüncelerini apaçık beyan ediyor. Can Dündar-Milliyet

Atatürkü Korumak Adına (yahudi mason merkezli )kitapları sansürlenmiş;

Gerçek (islam dinini reddettiği) atatürk’ü anlatmaya çekindiler!. Atatürkçüler atatürk’ü korumak adına (islam dinini reddettiği) kitabını sansürlediler. ve bu adamı adam dediğim için kusura bakmayın! Can Dündar – Kanal D

Müslüman/Dindar bir Atatürk portresi çizmeye çalışan muhafazakârların kullandıkları olayların hepsi 1923 öncesinin M. Kemal’ine aittir. (…) Kurtuluş Savaşı’nda Bolşevik ve İslamcı kavramları bir arada kullanan M. Kemal ile 1930’larda İslamcı kavramları toplum hayatından tamamen çıkarmaya çalışan M. Kemal farklı Mustafa Kemallerdir. [Taha AKYOL – Şubat 2012]

“Atatürk Müslüman değildir.Vahdettin’e yalvarıyordu. Çanakkale’deki başarısı yalan.”. Kaynak; Akşam gazetesi yazarı Fikri Akyüz

M. Kemal, Millî Mücadele’de ve Cumhuriyetin başlarında siyaset icabı İslâm’ı övücü sözler kullansa da, temelde kendisi (islam) dine (ne) karşı olup Comte’un fikirlerine inanıyordu. Bu mânada 1930’larda yazdırdığı iki kitap (Liseler İçin Tarih Kitabı ve Medenî Bilgiler Kitabı) onun (islam) dine (ne) inanmadığını gösteriyor. Yüzlerce sözlerinden sadece biri bunun delilidir: M. Kemal bu (kendi) ifadeleriyle İslâm dinini “anlamsız, mantıksız safsata” olarak târif ediyor.“İslâm gelişmeye mânidir” diyor. (Prof. Mete Tunçay, Tek Parti Dönemi)

M.kemal Sırptır. Mustafa Kemal Paşa’nın babasının kim olduğu araştırdım. Bana “bir Sırplı çavuşun, bir çingene kızından yahut karısından doğan bir ailedendir.( Türk aske ve siyaset adamı ,Cafer Tayyar Eğilmez ,Kuva-yi Milliye yöneticisi ,İstiklal madalyası sahibi.) Kaynak; Hıfzı Topuz – Bana Atatürkü Anlattılar.

“Mustafa kemal’in soyu” İlk defa Yakın Tarih Ansiklopedisinde Mustafa Kaplan imzasıyla neşredilen “Abdoş Ağa” (babası) ile ilgili yazılar mahkemelerde dava konusu oldu. Bu belgelerde kim olduğu açıkça ifade ediliyor. Hürriyet 21 Ocak 1990´da “Atatürk´ün gayrimeşru doğduğunu iddia eden.. belgeleri” başlığı altında bu meseleyi kamuoyuna duyurdu. Selanik´te bir mahkemenin verdiği kararın metni Osmanlıca olarak gazetenin haberinde basıldı.

(Yakın Tarih Ansiklopedisi -Mustafa Kaplan)

Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, türk tarih kurumu yayınlarına göre Mustafa kemal yahudidir. MUSTAFA KEMAL DİYORKİ;

BEN YAHUDİYİM “SABETAY SEVİ’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse..” (yani hem burda bir yahudi olduğunu hemde yahudi inancına bağlı olduğunu söylüyor.(Kaynak: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI , 1980)

M.kemal şartlar olgunlaşmadan, iktidarın bütün güçlerini eline geçirmeden Türkiye gibi Müslüman bir ülkede, kalkıp da dinin aleyhinde (inkar) konuşamazdı-konuşmadı. Konuşursa kendi bindiği dalı kesmiş olurdu. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hiçbir devresinde Sultan Vahdettin’in ve Halifenin aleyhinde de tek cümle söylemedi. millet yaşayışımızda ve anlayışımızda İslâmiyeti yavaş yavaş silebilmek veya onu hafife almak için önce amentüden (dinden) işe başladılar.

Yavuz Bülent Bâkiler (türkiye gazetesi) 16 Şubat 2013 Cumartesi

Güya aydın geçinen, (çağdaş yobaz yada kültürlü mağanda) fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatürk) hakkında şöyle düşünür: «Onun İslâmiyete hiçbir zararı olmamıştır! Belki de, kaba taassubu yok etmek bakımından dine faydası dokunmuştur! Ne imana, ne ibadete, ne de herhangi bir dini esasa el sürmüş değildir!» Böyleleri, benzerleri ve benzerlerinin benzerleri arasında, Birinci Cumhur Reisini rahmetle ananlar, ona Mevlit okutturanlar bile vardır.Halbuki Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye «İnşaallah…» duasını katan insan için «Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanıyor!» diye mukabele edecek ve Kâinatın Mefhari hakkında «Donsuz Bedevi!» hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulünün düşmanıydı. Kaynak; Necip Fazıl Kısakürek, Büyük (orta) Doğu Dergisi, 22 Aralık 1950, Sayı: 40, sayfa 3.

1 ) İslamlık (kuran ve sünnet) terakkiye (ilermeye) manidir

2 ) Arapoğlunun (hz.muhammed) yavelerini (uydurma,saçmalıklarını) Türklere öğretmeli

3 ) Hocaları toptan kaldırmalı (istiklal mahkemlerinden asılan binlerce alim vs)

( Bkz. Kazım Karabekir ,Paşaların kavgası : Atatürk Karabekir , Yayına hazırlayan : İsmet bozbağ , Emre yayınları aralık 1991 syf 165 ) Kuran hakkında Mkemal’in değerlendirmesi: Arapoğullarının uydurması.Kuran’a inanmak: Budalalık ve aldanmak.

M.kemal Diyorki; (islam) dinini kaldırmalıyız namussuz olmayız” diyor 1923’den 1938’e kadar icratlarına baktığınızda bu sözünü tuttuğunu görüyoruz…

Kazım Karabekir anlatıyor: “Mustafa Kemal Paşa, benim hayretle baktığımı görünce şöyle dedi: “Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus anlayışını kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay ve çabuk olur.”

[Kazım Karabekir Anlatıyor, (yayına hazırlayan Uğur Mumcu), İstanbul: Tekin Yayınevi. 1990. sayfa, 83-84]

Son zamanlarda “Atatürk’ün de iyi bir müslü­man olduğunu” anlatan nutuklar türedi.

Atatürkçüler ille İslam tartışacaksa hadi gelin Mustafa Kemal’in yıllarca gizlenen konuşmala­rını raflardan indirelim.Göze alabiliyorsanız, O’nun Kazım Karabekir’e “herşeyden önce din anlayışını kaldırmalı­yız” dediğini ortaokul din kitaplarına koyalım. Bir İngiliz yazara söylediği “benim dinim yok. Ba­zen bütün dinler denizin dibine batsın istiyorum” sözlerini Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişine asalım.

Can Dündar, 07.01.1995

Kuran’a ‘uydurma’ kendi için ‘Dinsizim’ ”Yahudiyim”diyen Atatürk’e BAŞBUĞ çekerken, Kutlu Doğuma ‘zehir’ diyen dinsiz muhabiri tehdit eden aynı kişi [Araştırmacı -yazar Fatih Tezcan – 15.04.2013]

Bakın Ateist (kemalist,atatürkçü) Aziz Nesin (1993-94) de ne demiş… Yarın, öbür gün bu dinciler.(muhafazakarlar-şeriatçılar) iktidara gelip imam hatip’ten yetiştirdiği talebeleri yargıç, avukat, hekim, mühendis, belediye reisi gibi devletin her koluna atayıp, en son bu talebeleri harbiye’ye sokarak orduyu ele geçirip devleti her koldan kuşatacaklar. Ama şu an kimse farkında değil..! (Aziz Nesin -1993) Gün gelecek demokratikleşme adına Andımız’ı kaldıracaklar. tesettürlüler kamuda çirit atacak. (Aziz Nesin -1994)

Kemalist Aziz Nesin diyor ki; Hiçbir Müslüman Atatürk’ü sevmez niye sevsin ki yaptığı hiç bir şey İslam’ın lehine değildir. Eğer bir Müslüman hem Atatürk’ü seviyor hemde Müslümansa ya ahmaktır ya sahtekar (yada cahil) bunu Aziz Nesin diyor.

Dağılan Sovyetler birliği’ndeki cumhuriyetlerde yaşayan insanların yıllarca komünist (ateist-dinsiz) gibi gördüklerini ancak gerçek yapılarının (fikirlerini) son gelişmelerde (gücü-iktidarı ele geçirdikten sonra) ortaya çıktı. bunu Aziz Nesin diyor.

Kaynak; 1; Hürriyet gazetesi (Hiç bir müslüman atatürk’ü sevmez manşeti -arşiv) 2;Oguz Açar abant – haber ajansı

Sonsöz; Bizim paylaştıklarımıza muhalif olan,yalan tarihle beyni doldurulan insanlar gerçekleri öğrenmek için,kahraman diye beyinlerine kazınan,mustafa kemal atatürk’ün 54 yaşında kimliğinden mustafa ve kemal adını silip”kamal”(yahudi dilinde put) diye adını değiştirdiğinden başlasınlar.”atatürk”bir soy isimdir kanunla verilen..Bu durumda adam 54 yasında adını silmiş beğenmemiş değiştirmiş halen neden mustafa kemal diye ezberden konuşuyorsunuz?Yok efendim öğretmeni demişki senin adın kemal olsun demiş miş..Anıtkabir,de kapı gibi nufüs cüzdanı duruyor,adı “kamal” soyadı “atatürk”yazıyor.Müze,de sergileniyor.Adını değiştirdiğini bile anlatamayan bu resmi tarih kitapları başka gerçekleri nasıl anlatsın?Cahillere gerçekleri anlatmak kabul ettirmek kadar zor bir şey olmasa gerek.

Selanik mahkeme kararı yüzde yüz doğrudur.Ben M.kemal’e hakaret falan etmiyorum. ben gerçeğin peşindeyim.

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ki Türkiye cumhuiryeti bu gerçeğin karşısında ”Evet millet biz sizi yıllar boyunca avuttuk , atamız gayri meşru çocuğu idi. mi diyecekti ? Elbette inkar edecekler sahte diyecekler. ama tarihi osmanlı hukuk kitaplarımız örneğin Düstur,Tertip 1,Cilt 4:Düstur,Cüz-i Rabi’ ,İstanbul,1296 sayfa 261 ve başka nice eserler ”Selanik Mahkeme kararanın doğru olduğunu göstermektedir. Maalesef halkmız çok şartlanmıştır Atatürk konusunda .Ben M.kemal’e hakaret falan etmiyorum. ben gerçeğin peşindeyim. kemalistlerin hoşuna gitsede gitmesede M.kemal gayri meşru çocuğudur. bu bir tarihi gerçektir ve bu milletin bunu bilmeye hakkı vardır.

Mustafa Kemal Müslüman miydi? Halk (mustafa kamal) ondan nefret etmesin diye İslam’a kuranı kerime peygambere saygılı biri olarak göstermek istenilmektedir… oysa mustafa kamal sadece iktidarı ele geçirinceye kadar kendisini müslüman gibi gösteren iki yüzlü biriydi.bunun bizim iddiamız olmadığını görmeniz içinde?

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler ;

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Türkiye’deki Yahudiler ve Masonlar-Tüm Linkler;http://yakintarihimiz.org/turkiyedeki-yahudiler-ve-masonlar-tum-linkler-2.html

17 Mayıs 2015 Pazar

Müslümanla Mümin Arasındaki Fark Nedir?“Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah” diyen herkes Müslümandır
Müslümanım diyen herkes Müslümandır fakat sadece kurallara uyanlar Mümindir
Müslüman; ”Allah’a teslim olmaya söz veren” demektir.
Mümin; sözünde duran demektir.
Allah’ın bütün şartlarını yerine getirmeye söz veren kişi, hayatının sonuna dek, sözünde durur ise, mümin sayılır.
İman eden kişiye Müslüman denir...
İmana eren kişiye ise Mümin denir...
Müslümanın imanı dilindedir, imanına söz ile şahitlik eder...
Müminin imanı Yüreğindedir, imanına hali ile şahitlik eder...
Müslüman dil ile iddia eder...
Mümin Hal ile ispat eder...
Müslümana İman bir yük...
Mümine iman bir lutuftur...
Tıpkı namazın müslümana bir yük...
Mümine ise bir ayrıcalıklı lutuf olması gibi...
..ve işte bu yüzden, ey iman edenler iman edin..demiştir yüce Allah kuranda...
Müslüman ile Mümin arasındaki fark, bilmek ile ermek arasındaki fark kadardır...
ALINTIDIR
(Her mümin Müslümandır, fakat her Müslüman mümin değildir)
kurana göre müminlerin özellikleri
1 onlar: Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler enfal-2
2 onlar: Allah’a asla şirk koşmazlar. furkan-68
3 onlar: namuslarını (ırzlarını)korurlar. furkan-68
4 onlar: (her türlü)zinaya asla yaklaşmazlar. mü’minun -5
5 onlar: namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. muminun2,9
6 onlar: anne ve babalarına öf bile demezler. isra-23
7 onlar: boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. mu’minun -3
8 onlar: mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. tevbe-5
9 onlar: asla zanda bulunmazlar. casiye -24
10 onlar: cahillerle asla tartışmazlar. furkan-63
11 onlar: kınayıcının kınamasından korkmazlar. maide-54
12 onlar: asla yalan söylemezler. mü’minun-8
13 onlar: emanetlerine ihanet etmezler. bakara-177
14 onlar: söz verdiklerinde sözünde dururlar. bakara-177
15 onlar: zekatlarını hakkıyla verirler. bakara-177
16 onlar: yetimin hakkını asla yemezler. nisa-2
17 onlar: yolda kalmışlara yardım ederler. bakara-177
18 onlar: kafirlere karşı sert,birbirlerine karşı merhametlidir. fetih-29
19 onlar: insanların kusurlarını affederler. ali imran-135
20 onlar: yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. tevbe-20
21 onlar: kafirler ile Alllah yolunda savaşırlar. ali imran-28
22 onlar: darlıkta da bollukta da infak ederler. ali imran-133
23 onlar: kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. ali imran-133
24 onlar: başkalarının ilahlarına sövmezler. en’am-108
25 onlar: haksız yere bir cana kıymazlar. en’am-151
26 onlar: Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. a.imran-199
27 onlar: hakkı bile bile gizlemezler. bakara-44
28 onlar: inananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. nisa-94
29 onlar: Resüllerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. bakara-136
30 onlar: yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. furkan-63
31 onlar: ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. en’am-52
32 onlar: helal ve temiz olan şeylerden yerler. bakara-168
33 onlar: asla yalan şahitlik yapmazlar. furkan-72
34 onlar: dillerini eğip bükerek(geveliyerek )konuşmazlar. nisa-135
35 onlar: insanlar arasında adaletle hükmederler. en’am-151
36 onlar: yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. en’am-151
37 onlar: yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. nahl-91
38 onlar: adaklarını yerine getirirler. insan-7
39 onlar: Allah’ın ahdini yerine getirirler,anlaşmayı bozmazlar rad-20
40 onlar: yakınlarına(akrabalarına)yardım ederler bakara-177
41 onlar: yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler bakara-177
42 onlar: yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler bakara-177
43 onlar: zorda,darda ve savaş anlarında sabrederler bakara-177
44 onlar: verilen rızıktan yerli yerince harcarlar enfal-3
45 onlar: geceleri az uyurlar zariyat-17
46 onlar: o gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar fetih-29
47 onlar: insanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar enfal-71
48 onlar: açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar maide-101
49 onlar: yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar şura-38
50 onlar: gerçekten felaha kavuşanlardır mü’minun-1
müminlerin nitelikleri
Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.
Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”
“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”
Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.
Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.
Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.
Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.
İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!
 
(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.”
Furkan 63-77

8 Mayıs 2015 Cuma

İslam'a göre Kadın ve erkek eşit midir?

“Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (AHZAP SURESİ 36)

“Ey nebi hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Allah'tan sakının, edalı, yumuşak konuşmayın, kalbi bozuk olan, ümide kapılır; hep ciddi konuşun. “ [Ahzab 32]

"Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor." AHZAB Suresi 33. ayet

“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” Nur 31

“Sizler Kitab'ı okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Bakara / 44

“Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir.” Nisa 11

“Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.” Nisa 34

“Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkekler, kadınlardan bir derece daha üstündürler. Allah, mutlak galiptir, hakîmdir.” BAKARA-228

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” AHZAB-59

"Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir." AHZAB Suresi 53. ayet meali

“Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir”. Tevbe 71

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir. EN'AM Suresi 165

Peygamberimiz (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur: "İşlerini bir kadın'a bırakan topluluk asla felah bulamaz."

(Buhârî, Meğâzî, 82, Fiten, 18; Tirmizî, Fiten, 75; Nesaî, Kudât, 8; Ahmed b. Hanbel, V/43, 51, 38, 47).

Resulullah efendimizin mübarek hanımı Ümm-i Seleme validemiz anlatır:

Meymune ile birlikte Resulullahın yanında idik. İki gözü de görmeyen İbni Ümmi Mektum izin isteyip içeri girdi. Resulullah bunu görünce, bize (İçeri geçin) buyurdu. (O a'mâ değil mi, bizi görmez) dedim. (O sizi görmüyorsa, siz onu görmüyor musunuz?) Yani, o kör ise, siz kör değilsiniz ya, buyurdu. (Tirmizi, Ebu Davud, İ. Ahmed)

(Buluğa eren kız, yüz ve elinden başka yerini namahreme gösteremez.) [Ebu Davud]

(Şarkıcı kadının aldığı para haram olduğu gibi, onu dinlemek ve yüzüne bakmak da haramdır. Haramla beslenen vücuda Cehennem ateşi layıktır.) [Taberani]

(Şarkı söyleyen kadını dinlemek ve yüzüne bakmak haramdır.)[Taberani]

İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!" Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti." Buhâri, Cezâu's-Sayd 26, Cihâd 140

Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor: "Allah'a yemin ederim ki Resûlüllah'ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı." (bk. Buharî, Ahkâm, 49, Neseî, Bîy’a, 18; İbni Mâce, Cihad, 43).

Peygamberimiz (asv) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "... Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur." Buhârî, Cum'a 11

Peygamberimiz (asv) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: Kadınların namaz kılacakları mekanların en hayırlısı, evlerinin içidir. [Hâkim, el-Müstedrek]

Resul-i Ekrem (s.a.a) kızı Hz. Fatıma'ya (s.a) hitaben şöyle buyurmuştur: "Ey Fatıma, her hangi bir kadın güzel bir şekilde süslenir ve güzel bir elbiseyle evinden çıkarak insanların dikkatini üzerinde toplar ve kendisine bakmalarını sağlarsa, yedi göğün ve yerlerin melekleri ona lanet eder ve ölüp de cehenneme girinceye kadar, Allah'ın gazabına mazhar olur. (Elbette tevbe edip dönüş yapar ve bir daha tekrarlamazsa o başka.)" (Şehab-ül Ahbar)

Peygamberimiz (asv) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Sizden biriniz, başına iğne ile dürtülmesi kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır."(Taberâni , Mucemu’l Kebir, 20 / 212)

Kur'an-ı kerimde mealen (Fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın) buyuruluyor. (Enam 151)

Buradaki yaklaşmayın demek zinaya götürecek sebeplerden hareket ve işlerden sakının yabancı kadınları düşünmeyin onlarla konuşmayın onların seslerini dinlemeyin onlara bakmayın demektir. Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıflatır kalbi karartır. Peygamber efendimiz de "göz zinası" hakkında buyuruyor ki: (Yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinasıdır onu tutmak el zinasıdır ona gitmek ise ayakların zinasıdır.) [R.Nasıhin]

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Kalın olan (vücudu göstermeyen) elbiseler giyin; zira elbisesi ince olanın dini de ince (gevşek) olur." Bihar-ül Envar, C.79, S. 298

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: Kadınların, kızların, başı, saçı, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkmaları haram olduğu gibi, ince, süslü, dar, hoş kokulu elbise ile çıkmaları da haramdır. Böyle çıkmalarına izin veren, razı olan ana babası, kocası veya kardeşi de, onun günahına ve azabına ortak olurlar. (Kimya-yı saadet)

Kadınların yüksek sesle veya yumuşak konuşmaları ve seslerini namahreme duyurmaları caiz olmadığı için, ezan ve ikamet okumaları da caiz değildir. (Redd-ül Muhtar)

Genç kadın, yabancı erkeğe selam veremez ve aksıran erkeğe bir şey söylemez ve kendine söylenince de cevap vermez. (Hamevi Eşbah şerhi)

İbni Âbidîn ise meseleye şu şekilde bir açıklık getirir: “Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. Yalnız zekâsı kıt olanlar zannetmesinler ki, ‘biz kadının sesi avrettir demekle konuşmasını kasdetmiyoruz. İhtiyaç halinde ve benzeri durumlarda kadının yabancı erkeklerle konuşmasına cevaz veriyoruz. Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve nağmeli bir şekilde okumalarını caiz görmüyoruz. Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini tahrik etmek vardır. Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır.”(Reddü’l-Muhtar, 1/272)

Cübbeli Ahmet Hoca - Kadınların Çalışması Caiz mi

http://www.dailymotion.com/video/x1w070w_cubbeli-ahmet-hoca-kadinlarin-calismasi-caiz-mi-mp4_school

İslamda Kadın ve Erkek Eşit midir

https://www.youtube.com/watch?v=mmriWNmXmCo

Kadın Erkek Eşit Değildir | Timurtaş Hoca

https://www.youtube.com/watch?v=_PLMQWyAZDo

BU YAZIYI DA OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM

Kadınların en hayırlı mescidleri evlerinin en tenha köşesidir

https://mustafa1senyurt.wordpress.com/2018/04/10/kadinlarin-en-hayirli-mescidleri-evlerinin-en-tenha-kosesidir/