14 Haziran 2017 Çarşamba

VAHDETVAHDET


“Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” ALİ İMRAN-103

Vahdet: Bir olma, tek olma, birlik, teklik. Allah'a yakınlık, Allah'a ulaşma.
Vahdetin kelime anlamından anlaşılacağı gibi vahdet bir olmayı gerektirir
Allah’a yakın olmak ve Allah’a ulaşmak için vahdet gerekir
Vahdete ulaşmak için ise bir olmak birleşmek gerekiyor

Ahir zamanı yaşadığımız şu günler kıyamete en yakın zamanlardır
kıyamet alametlerinin çoğunun çıktığı bir devirde yaşıyoruz bilinmelidir ki güneşin batıdan doğması gibi büyük alametler gerçekleştiğinde artık tevbe kapısı kapanacak ve her şey için çok geç olacaktır

Gelin her şey için çok geç olmadan birleşelim
Ey Müslümanlar bizler önce Hazreti Adem’in sonra Hazreti Nuh’un çocuklarıyız yani hepimiz kardeşiz
gelin tekrar kardeş olalım bizi ayıran her şeyi bir kenara bırakalım ve bir olalım bir olalım ki gerçek düşmanımıza karşı zayıf olmayalım

Bilindiği gibi ahir zamanda Hazreti Mehdi gelecek ve bütün müslümanları birleştirecek ve müslümanlar önce tek vücud olacak sonra dünyaya hakim olacak yani bunlar hayal değil hepsi olacak bizlere düşen ise bu birleşmeyi kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız

Yapılacak şeyler aslında teoride çok basittir;
bütün islam devletlerinin birleşerek İSLAM DEVLETİNİ kurması gerekiyor şunu anlamalısınız bu isteseniz de istemesiniz de olacak gelin bunu kolay yoldan yapalım kardeş kanı akmadan savaşmadan yapalım
bunun için gururu kibiri ırkları cemaatleri bir kenara bırakarak tek devlet tek millet tek bayrak tek din altında birleşmemiz gerekiyor


“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın” hepimiz bu ilahi öğüdü anlasaydık bu gün bu halde olmazdık
fakat zaman ah vah etme zamanı değildir

kafirler islam düşmanları her türlü iş birliğini yaparken bizim ayrı durmamız kabul edilemez

“Allah’ın ipine sımsıkı yapışın” demek Kuran ve sünnetin hükümlerine uyun demektir
ve her tartışmamızda Kuranı ve sünneti kendimize ölçü yapmalıyız
İSLAM BİR OLARAK DOĞMUŞTUR.

bizi birleştiren bir halifenin olması gerekmektedir
bu halife Kureyşten özellikle Hazreti Ali’nin soyundan olmalı ki boş tartışmalar son bulsun Hilafet merkezi yeniden Medine’ye gelmeli

bizler Mehdi’nin yardımcıları olalım o gelmeden birleşelim ve yeniden İslam Devleti’ni ayağa kaldıralım yeniden şeriatı getirelim yeniden şarapları sokaklara dökelim yeniden faizi ayaklar altına alalım

Ey Müslümanlar ümitsizliğe kapılmayın biz üstün geleceğiz üstün gelmemiz için gereken ise üstün geleceğimize inanmamız sonra elimizden geleni yapıp Allah’ın yardımını beklemeliyiz

şunu unutmayın bu zafer için çok olmamız gerekmiyor güçlü olmamız gerekmiyor gereken tek şey bir olmak ve Allah’ın yardımına inanmaktır

Ey Mehdi’nin yardımcıları uyanın müslümanları uyandırın bu zafer bizi bekliyor
UNUTMAYIN YAPMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY MÜSLÜMANCA YAŞAMAK VE ELİMİZDEN GELENİ YAPMAKTIR
herkes bu kuralı hayatında uygularsa inanın biz kazanacağız

“ALLAH “TEK’dir Tek’i sever. ” (Tirmizi)