24 Aralık 2019 Salı

İslam ve eşitlik islami ütopya
“Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız. O’na karşı derin bir sorumluluk bilincinde olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.” (Hucurat, 49/13)

“İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.” Enfal Suresi 4. Ayet Meali

"Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya da üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir." [İbni Neccar]

(Müslümanlar kardeştir. Takvâ hariç, biri diğerinden üstün değildir.) [Taberani, Ebu Nuaym]

(Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir.) [Ebu Davud]

Hz. Ebu Bekir (r.a.), Beytü'l-Mal'e gelen malları, hür, köle, erkek, kadın, küçük, büyük demeden Müslümanlar arasında eşit olarak dağıtırdı. Kendisine, başta Hz. Ömer (ra)olmak üzere bazıları, "Bu malı Müslümanlar arasında eşit olarak dağıttın. Halbuki, bu insanlar arasında üstün olanlar, iyi geçmişi bulunanlar ve ilk Müslümanlar var." şeklinde uyarıda bulunduğunda, "Ben, bunları hepinizden iyi biliyorum; fakat, bunların sevabı Allah'a aittir. Bu mal ise, geçim aracı ve dünya maaşıdır. Bunda eşitlik yolunu tutmak, ayırım yolunu tutmaktan daha hayırlıdır." cevabını vermişti. Ebu Yusuf, Kitabü'l-Harac, (çev: Ali Özek), İst., 1973. 83-84).

“Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehl-i Beyt’ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi, Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın soyundan, Hasan (Radiyallahu Anhuma) yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. Doğu tarafından, bayrakları siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun alt yapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır. Allah (Azze ve Celle) bir gecede Mehdi (Aleyhisselam)’ı ıslah eder ve eski halinden başka bir hale çevirir. O insanların arasında anlaşmazlıkların ve depremlerin olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi, onun gelmesiyle adalet ve doğrulukla dolacaktır. Gökte ve yerde bulunan herkes ondan razı olacaktır. Yedi sene idarede bulunacak, onun zamanında Allah-u Teâlâ bol yağmur yağdıracak, yerden de bolca ürün çıkacak, mal sayılamayacak kadar çoğalacak ve ümmet arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. İsa (Aleyhisselam) gökten inince onun arkasında namaz kılacaktır.” Müslim 156/247, Ebu Davud 4282, 4285, Tirmizi 2331, 2333, İbni Mace 4082, 4086, Ahmed 1/84, 645, 3571, 3573, 4098, 4279, Mecmau’z-Zevaid 7/313, 314, Hâkim 4/557, 558, Albâni Sahiha 711, Albâni Sahihu’l-Cami 6734, 6736

“Huzuruna gelen herkese hürmet edip, eşit muamele yap. Ta ki zayıf senin adaletinden şüpheye düşmesin. Kuvvetli de, hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.” Hazreti Ömer

“Ömer bin Abdülaziz’in ekonomik uygulaması sayesinde İslâm devletinin her yerinde refah seviyesi yükselmiş, daha önce yoksulluk içinde bulunan kalabalık halk kitlesi, normal bir yaşama kavuşarak ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek bir duruma gelmiştir. O, ticaret yapan kimselerin dışında kalan herkese beytülmaldan maaş bağlamıştı. Uyguladığı âdil siyaset ile fakir zümre ortadan kalkmış, toplanan zekâtların dağıtılması için memurlar zorluk çekmeye başlamıştı. Çünkü zekâta ihtiyacı olan kimse bulunamıyordu Yahya ibn Sâıd’den şöyle bir rivayet nakledilmektedir: “Ben Afrika bölgesinin zekât amili idim. Zekatları topluyor, fakat dağıtacak ihtiyaç sahibi kimse bulamıyordum. Ömer’in uygulaması insanları zengin yapmıştı. Ben bu paralarla köle satın alıp azat ediyordum” İbn Kesîr, “Ömer b. Abdülaziz çarşı pazarlara memurlar göndererek şöyle bağırmalarını emrederdi: “Ey borçlular! Ey evlenmek isteyen gençler! Ey yetimler! Ey fakir ve muhtaçlar! Neredesiniz, geliniz! Nasibinizi alınız” Ömer böylece bütün bu insanları zengin yapmıştı” demektedir”

188— Câbir ibni Abdullah'ın (Radiyallahu anh) şöyle anlattığı işitilmiştir: Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kölelere iyi muamele etmesi­ni emrederdi ve: «Onlara, yediğinizden yedirin ve elbiselerinizden onlara giydirin. İz­zet ve Celâl sahibi olan Allah'ın yaratığına eziyet etmeyin.» buyurdu. A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/204.

İslam eşitlik ister. Peygamberimiz (Salat ve Selam olsun) kölenle aynı şeyi ye ve giy buyurmuştur.

Hazreti Ebu Bekir tüm Müslümanlara eşit maaş bağlamıştır

Hazreti Ömer kendine asgari ücret tutarında bir maaş bağlamıştır

devlet ve patronlar tüm çalışanlarına eşit ücret vermelidir (takvaya uygun olan budur)

İslam düşünmenizi ister onun için alkol ve uyuşturucu yasaklanmıştır alkol ve uyuşturucu olmasa toplumdaki işlenen suçlar ne kadar azalır bunu düşünmenizi istiyorum

İslam kul hakkı yemeyin der onun için faiz ve aşırı kar yapma yasaklanmıştır

toplumu düzeltmek için bankalar birleştirilip tek banka yapılmalı eğitim ve hastane hizmeti ücretsiz olmalıdır

ve mülk edinmeye sınır getirilmeli herkesin bir evi olmalıdır ve evi devlet ücretsiz bir şekilde yapmalıdır

toplumdaki açlığın asıl sebebi doymak bilmeyen patronlardır bundan dolayı Müslüman fakir Müslüman zenginden yaklaşık 500 yıl önce cennete girecektir zengin bu sürede malının hesabını verecektir!

İslam tüm ırkçılığa karşıdır. düşünün lafta uygar beyazlar sırf derisi kızıl olduğu için milyonlarca insanı katletmiştir İslamda üstünlük para ile mal ile güzellik ile ırk ile olmaz İslam üstünlük takvadadır der İslam tek ve doğru yönetim biçimidir

Yeryüzünde ya da herhangi bir ülkede Ömer bin Abdülaziz gibi bir yönetici olsa 2 iki yıl içinde ülkede iç karışıklık ve fakirlik biter insanlar rahatça bilim ve ilimle uğraşabilirler

biz bunları yapabilecek güçte değiliz bize düşen önce kendimizden başlayarak toplumu düzeltmek adına neler yapabiliriz onu düşünmek ve uygulamak mecburiyetindeyiz İşte bu şekilde insan melekten üstün olabilirunutmayın bütün bunlar şeriat’a uyularak yapılabilir bu yazı bir islami ütopya’dır insanların eşit maaşa razı olabilmesi için topluma islam hakim olmalı ve bütün haramları yasaklamalıdır bu şekilde insanlar asıl ödülün cennette olduğunu bildiği için bu dünya malına önem vermez