6 Ocak 2016 Çarşamba

Kadınların Çalışmasının Topluma Verdiği Zararlar
(Not: Çalışmaya mecbur kalan ve sadece kadınlara hitap eden, düzgün işlerde çalışan kadınlar üzerine alınmasın!)

Aileye verdiği zararlar, Çocuğa verdiği zararlar:

Çalışan bir anne çocuğuna bakamaz. Ve bakılmayan çocuk topluma verilen en büyük zararı oluşturur. Çalışan anne çocuğu ile ilgilenemediği için çocuğun ahlakı bozulur, psikolojisi normal olmaz ve yalnızlık hissi bir çok yanlış yapmasına sebep olur. Anne demek sadece çocuğu doğuran değil aynı zamanda onu seven, doyuran, eğiten, öğreten kişidir ve çocuğun kişiliğinin oluşmasında birinci rol annenindir. yani çocuğunu seven anne çalışmaz

Eve verdiği zararlar:

Kadının çalıştığı evde huzur olmaz. Kadının görevleri arasında yemek yapmak, evi toparlamak gibi işler vardır Eğer kadın bunları yapmazsa evde karışıklık olacaktır ve doğal olarak huzursuzluğu getirecektir.

Eşe verdiği zararlar:

Bir erkeğin başarılı olabilmesi için tam anlamı ile ona destek olan bir kadına ihtiyacı vardır. Bunlar ev işlerini yapmak , eşini gerçekten sevmek olarak özetleyebiliriz. Çalışan kadın yorgunluktan dolayı kadınlık görevlerini bile ihmal eder ve sadece bu bile zina gibi gayri meşru olaylara sebebiyet vermektedir. ve bununla da huzursuzluk başta olmak üzere bir çok zarara sebep olmakta ve evlilikler bozulmaktadır.

İşsizliğe neden olması:

Kadınlar gereksiz yere rekabete girdiğinden dolayı erkeğin yapabileceği işleri de yapmakta ve erkeklerin işsiz kalmasına neden olmaktadır. Kadınlar çalıştığı için işçi fazlası olduğu için iş gücü ucuzlamaktadır ve sadece bu bile pahalılığa enflasyona neden olmaktadır. İşsiz kalan erkek para kazanmak için gayri meşru yollara başvurmaktadır. ve bununla hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve tecavüz gibi bir çok adi suça neden olmaktadır.

Ayrıca iş yerinde haksız rekabete neden olduğu için kadınlar yükselmek veya işte kalabilmek için maalesef kadınlıklarını dahi kullanıyorlar (tabi ki hepsi değil ama bu sebep ciddi olarak toplumun ahlakını bozmaktadır).

Kadınlık derken iyice açıklayalım sadece cinsel ilişki değil açık giyinerek etkilemek, aşırı makyaj yapmak ve cilveli konuşmakta bunun örnekleridir.

Son olarak eğer kadın çalışacaksa evlenmemelidir. Evlendiği zaman mutsuz eşlere ve çocuklara neden olmaktadırlar.

Dikkat ettiyseniz islam ile ilgili bir yorum yapmadım. !

Bu yazı uzmanlar tarafından detaylandırılabilir ben en asgari şu anda aklıma gelenleri yazdım saygılarımla

06 01 2016ek:


Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Nisâ Suresi 34. Ayet Meali


"Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin." AHZAB Suresi 33


“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” AHZAB 59


“Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkekler, kadınlardan bir derece daha üstündürler. Allah, mutlak galiptir, hakîmdir.” BAKARA-228


‘İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz.’ (Buhârî, Meğâzî 82 Fiten, 18; Tirmizî, Fiten, 75) not: bu hadis sahihtir, yani doğruluğu kesindir, eleştirilemez. kadının görevi çocuk yapmaktır ve islama göre yetiştirmektir. bu görev samimiyetle yapıldığında kadına cenneti kazandırır. cennet yeterli değil mi işi erkeğe bırakmak için!


Peygamberimiz (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur: "Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazân orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi ! Cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir." Ahmed bin Hanbel, I/191


Peygamberimiz (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur: "... Erkek, âilede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. .." Buhârî, Cum'a 11; Müslim "Kuran Müslümanıyız" diyen tarihselci, kademci feministlerin görmezden geldiği ayetler; nur 31, ahzab 32,33 ve 59, nisa 34 bakara 228


Feminizm ve İslam Prof.Dr.Orhan Çeker HOCAMIZDAN DOĞRU TESPİTLER; “Boşanma olduktan sonra kadınların yıllar yılı nafaka almaları kul hakkına girmektir.Koca gönül rızası ile vermiyorsa haram olur. Buna sebep olanlar da vebaldedir. (Bir kadının artık kendisine haram olan bir erkekten bunu talep etmesi ne kadar doğrudur, ayrıca kendisine haram olan bir erkeğin bunu vermesi erkek için de sıkıntıdır. Erkek bir daha evlenmek istediğinde bayanlar nafaka veriyor diye burun kıvırıyor. Anayasamızda “Erkek evin reisidir” maddesi kaldırıldı. Geçimin yükü artık müşterek değil mi? Hem erkeği adam yerine koydurmayacaklar hem de o kadına köle ettirecekler. Kadın madem erkeği takmıyor parasını da yemesin boşandıktan sonra.) Kadın ve aile konusunda feministlerin sevmediği ayetler: Bakara 221,282. Nisa 3,11,12,15,34,129,176. Müminûn 5,6,7. Mümtehine 10. Nur 30,31. Ahzâb 59. Onlara göre bu ayetleri izah eden hadisler ise hepsi uydurma.” Prof.Dr. Orhan Çeker


Annelik ve kadın istihdamı birbirine zıttır. Biri ev içi, diğeri ev dışı ile ilgilidir. İkisinden birini tercih etmeli. İkisi birden olsun denilemez. Yoksa kadına iki kat yük yüklenmiş olur. Yazık etmeyin. Prof. Dr. Orhan Çeker


Aile ve kadın konusunda yapılan yeniliklerin İslâm’dan referans bulması garantisi yoktur. Prof.Dr.Orhan Çeker


Müslümanlar, feminizmle İslam arasında tercih noktasında bulunuyorlar, Ne yazık ki feminizm baskın durumdadır. İlginçtir ki müslümanlar feminizmi İslam’dan delillendirme çabasındalar veya feminizme karşı kompleks içinde özür diler gibi konuşuyorlar. Unutmayalım ki İslam Hakk’a teslim olmak demektir. Bu işin lamı cimi yoktur. Prof.Dr. Orhan Çeker


Feminizm kadın erkeğin eşit olduğunu iddia eder. Dinimiz ise kadın ve erkeğin eşit değil, farklı olduğunu söyler. Eşitlik iddiası yaratılışa terstir. Yaratılışa ters olan, elbette dine de terstir. Sema Maraşlı, Huzur Bulalım Diye, Sayfa 32


Kadın çalışan sayısının artması; Erkek çalışan sayısının azalmasına. Erkek çalışan sayısının azalması; Aile'nin yıkılmasına. Ailenin yıkılması; Zina'nın artmasına. Zinanın artması; Ahlak'ın çöküşüne. Ahlakın çöküşü; İslam'ı yaşanmaz hale getiriyor. YANİ BU BASİT BİR YANLIŞ DEĞİL!


islam toplumunun en önemli sorunu samimiyet. başı örtülü kadın, tesettürün şartlarına uymuyor. namaz kılan adam, faiz'den sakınmıyor. islamda seçmece yoktur. Mümin Allah'ın bütün emir ve yasaklarına tereddütsüz uymak zorundadır.


Kapital sermaye kadınları iş hayatında istiyor çünkü çalışan kadın daha çok harcıyor, her gün evden çıkan bir kadının daha çok giysi daha çok ayakkabı ihtiyacı oluyor.


Evde oturup çocuğunu büyüten kadın köle!? Çalışan kadının, çocuklarını verdiği kreşteki çocuklara bakarak çalışan kadın, özgür!?


1 milyon kadına iş verirseniz sadece 1 milyon insana aş vermiş olursunuz. Çalışan kadın işsiz erkekle yuva kurmaz. Bir milyon erkeğe iş verirseniz dört milyon insana aş vermiş olursunuz. İşi olan erkek işsiz hanımla evlenir 2 çocuk babası olur. Ekmeğini böler paylaşır


BU ÜLKEDE KADIN DÜŞMANLIĞI DEĞİL ERKEK DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR erkeğin hak ettiği işi kadınlara vererek erkekler işsiz bırakılıyor erkek işsiz kalınca evlenemiyor, evli ise boşanmak zorunda kalıyor aileyi dağıtanlar, kadın çalışan sayısını arttırmakla övünüyor!


Bir kadının gelebileceği en üst makam, anne’liktir. Bir kadının yapabileceği en değerli iş, çocuk yetiştirmesidir. Kadına dair bunun dışındaki tüm söylemler, ailesiz Toplum Projesi’nin propagandalarıdır.


“Devletin Kadın ve Aile politikalarını, uygulamalarını tamamen yanlış buluyorum. Kadınlar annelik yapmasın diye adeta canla başla çalışıyorlar. Bu kimin projesidir bilmiyorum ama kadın ile erkeği eşitleyeceğim diye, aile kurumunun dibini dinamitliyorlar. Bu yanlış. Nasıl ki anne sütünün bir ikâmesi yok, anne sütünün aynısını yapamıyoruz; aynen bu şekilde anneliğin de ikâmesi yoktur. Anneyi yerinden aldığınızda yerine onun vazifesini yapacak başka birini koyamazsınız. Bu Babaanne, anneanne de olsa, baba da olsa, bakıcı da olsa, kreş te olsa, böyledir. Annenin yerini hiç kimse dolduramaz.” Ebubekir Sifil


Kadının erkekle kariyer yarışına girdiği bir ailede ne baba babalık, ne de anne, annelik vazifesini îfa edebilir. Güçlü aile, kadının çocukların terbiye ve talimi, erkeğin de onların nafakasını kazanma vazifesini üstlendiği ailedir.


ülkedeki işsizliğin birinci sebebi kadınların çalışmasıdır. mevcut arza göre herkes iş sahibi olamaz. fabrikalar ve teknoloji iş gücünü azaltmıştır. bundan dolayı işçi seçiminde erkeklere öncelik tanınmalıdır


PATRONLAR VE DEVLETİ YÖNETENLER KADINLARI ÇALIŞTIRARAK TOPLUMUN DÜZENİNİ BOZUYORSUNUZ.
BUNUN HESABI SİZLERE AHİRETTE SORULACAK! KURAN ERKEĞİ EVİ GEÇİNDİREN DİYE NİTELEMİŞTİR


Allah kadınlara doğurma özelliği vermiş dolayısı ile doğurduğu çocuğa da bakmakla yükümlüdür. emzirmek iki yıl sürüyor, çocuğuna iyi bir ahlak vermek isteyen anne çocuk ergenliğe girene kadar çalışmamalıdır. annenin verdiği şefkatten yoksun çocuklar hep yarım kalıyor


kadının çalışabiliceği iş sadece kadınlara hitap etmelidir. kadın giysisi satan mağaza kadınlara hizmet veren hastane kadınlara hizmet veren kuran kursu ve benzeri yerler. tesettür sadece giysi değil tavırları ile de tesettüre girmek gerekiyor. benim bütün yazdıklarım MÜMİNLER için, İslam'ı yaşamayanlar takvayı bilmeyenleri ilgilendirmez! kadının tesettürlü olarak çalışması gerekiyor. tesettüre uyarak kadının çalışabileceği kaç iş var önce bunu vicdanınıza sorun cevabı size verecektir


Tesettürlü kadın; dar elbise giymez. kısa kollu giymez. şeffaf elbise giymez. makyaj yapmaz. sokakta kahkaha atmaz. dikkat çekmeye çalışmaz. Tesettürlü kadın her işte çalışamaz. tesettürle her işte çalışılmaz. lütfen İslamı temsil ettiğinizi unutmayın


Feminist demek mutsuz kadın demektir. kadın olmanın gereği olarak evlenin çocuk doğurun ve çalışmayın mutlu olun. Saliha kadının asıl görevi çocuklarını Müslüman olarak yetiştirmektir. Erkeğin görevi ise ailesinin geçimini temin etmektir


Eşlerini aldatan kadınların %80'inin çalıştığını boşanan kadınların %90'ının çalıştığını suç işleyen çocukların %70'inin anne ve babasının ayrı olduğunu biliyor muydunuz!


FRANSA’da; 2003 yılında 10408, 2004 yılında 10506. TÜRKİYE’de; 2003 yılında 1604, 2004 yılında 1638 kadın tecavüze maruz kaldı. fuhuşun en yaygın olduğu ülke olan fransa, oran olarak da tecavüzün en yaygın olduğu ülkedir, tecavüz şeriatla önlenir!


eşi 5000 tl altı maaş alan ve Çalışmayıp Evde Çocuklarına Bakan Her Anne'ye Devlet Maaş Vermeli Kadınlar Çalışmaya Değil Çocuk Yetiştirmeye Teşvik Edilmelidir


kadına pozitif ayrımcılık zulme dönüştü. kadına kreş yardımı yaptığınız için işsiz erkek ordusu oluştu. ÇALIŞMAYAN MADDİ DURUMU KÖTÜ ANNEYE YARDIM YAPILMALI! “hem kariyer yaparım hem çocuk yaparım” diyenler; sevgisiz şefkatsiz ruhsuz çocuk yetiştiriyor! çocuğunu seven kreşe vermez!


Ak parti islam'ın yasaları dururken neden avrupa'nın yasalarının peşine düşüyor. islam'da kadının görevi evine, çocuklarına bakmaktır. ak parti "çalışan kadın sayısını arttıracağız" diyor bu uygulama erkekleri işsiz bırakıyor. evlilik oranı düşüyor, yuvalar yıkılıyor


Ak partinin en büyük yanlışı; kadınları çalışmaya teşvik değil, evine anneliğe teşvik etmeliler. anaokulu ancak ROBOT yetiştirir. anne şefkati olmadan çocuk ruhsuz, sadist bencil olur. kadınlar çalışsın deyip hemde 3 çocuk yapın demek samimi değil. aile biterse, ahlakta biter!


KADIN'A ŞİDDETE KARŞIYSANIZ EĞER; önce ahlakı bozanlara engel olun kadına şiddet varsa eğer; erkek yada kadın Allah'ın emirlerine tam uymuyor demektir. iki dünyada da mutlu ve huzurlu olmak istiyorsanız; eşinizle birlikte Allah'ın emirlerine uyacağınıza söz verin


Tesettür Hakkında Konuşmayan Tesettürün Anlamını Anlatmayan Hocalar Çok Büyük Bi̇r Vebale Gi̇ri̇yorlar. Toplumun Düzelmesi̇ni̇n Yolu “Kadının Kadın Gi̇bi̇, Erkeği̇n De Erkek Gi̇bi̇ Yaşaması” İle Mümkündür. Kadın Erkek İslama Göre Eşi̇t Deği̇ldi̇r Önceli̇kle Bunu Kabul Etmek Lazım!!


dışarıda başı açık ve pantolonla gezen kadınlar, Tesettür’ün farz olduğunu bilmiyor musunuz! Peygamberimiz (salat ve selam olsun): “Fatıma! Sen de kendini Allah’tan satın almaya çalış; zira senin için de bir şey yapamam.” buyurmuşken bu görmezden gelme neden?


“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.” TAHA-132 AİLE REİSİ OLAN ERKEKLER BU AYETİ OKUYUP, SADECE NAMAZ OLARAK DÜŞÜNMEYİN, KARININ KIZININ AÇIK GEZMESİNDEN DE HESABA ÇEKİLECEKSİN. TOPLUMUN BOZULMASI SEBEBİ KADINLARIN BOZULMASIDIR. TOPLUMU DÜZELTMEK TESETTÜRLE BAŞLAR


“Aile, aile kurumunun katili Batı'yı taklid eden 'kadın dernekleri' açarak değil, evde Allah Azze ve Cellenin talimatları uygulanırsa korunur.” İhsan Şenocak


“Kadın-erkek arasındaki eşitlik başka, adalet başkadır. Eşitlik lakırdısı kulağa hoş gelse de, her iki tarafı da mağdur eden bir zulüm ve haksızlıktır.” Osman Nuri Topbaş, Rahmet Toplumu Hayırlı Gençlik, Sayfa 80


“Kadınları edepsizliğe iten en büyük şey, beğenilme arzusudur. Oysa ki herkesin görüp beğendiği şeyin hiçbir kıymeti yoktur. Kendisini bakışlardan saklayan kadın kıymetlidir. Açık giyinmek özgürlük değil, kendini haram gözlere mahkum etmektir.” Ümmü Seleme


1 milyon kadına iş verirseniz sadece 1 milyon insana aş vermiş olursunuz. Çalışan kadın işsiz erkekle yuva kurmaz. Bir milyon erkeğe iş verirseniz dört milyon insana aş vermiş olursunuz İşi olan erkek işsiz hanımla evlenir 2 çocuk babası olur


kadınlar gününü kutlayanlar İslam'ı tam anlamamış demektir. bu tarz günler İslam düşmanı batının ahlaki değerleri yok etmek için uydurduğu batıl günlerdir. İslam “onlara benzemeyin” der! yani sırf bu nedenle bile bu günler kutlanmaz! islamda kadın mümin, saliha olduğunda değerlidir


“İslam bize diyor ki; geleceğinizi tehlikeye atmayın, kadının yeri evinin içidir, çoluk-çocuğun terbiyesidir, ahlakıdır. Toplumun geleceğinin inşasıdır yani.” Ebubekir Sifil, Sözü Müstakim Kılmak 2


“Eşitlik davası kadınları erkek özentiliğine sevk etti. Kadınlar hükmetmeye çalışarak, küfrederek, erkek kıyafetleri giyerek, erkek işleri yaparak hem kendi cinsiyet özelliklerini bozuyorlar hem de kötü bir erkek taklitçisi oluyorlar.” Sema Maraşlı


“Kadınların, başı, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkmaları haram olduğu gibi ince, süslü, dar, hoş kokulu elbise ile çıkmaları da haramdır. Böyle çıkmalarına izin veren ana babası, kocası veya kardeşi de, onun günahına ortak olurlar” İmam Gazali


Bir kadına ve erkeğe taşıması için çimento torbası verilse, sonuç ne olur? İstanbul sözleşmesine göre: "EŞİTLİK" budur .. İslam'a göre ise: Kadına zulüm edilmiş olur. Çünkü: Erkeğin fıtratına uygun olan, kadına yüklenmiştir.