17 Mayıs 2015 Pazar

Müslümanla Mümin Arasındaki Fark Nedir?“Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah” diyen herkes Müslümandır
Müslümanım diyen herkes Müslümandır fakat sadece kurallara uyanlar Mümindir
Müslüman; ”Allah’a teslim olmaya söz veren” demektir.
Mümin; sözünde duran demektir.
Allah’ın bütün şartlarını yerine getirmeye söz veren kişi, hayatının sonuna dek, sözünde durur ise, mümin sayılır.
İman eden kişiye Müslüman denir...
İmana eren kişiye ise Mümin denir...
Müslümanın imanı dilindedir, imanına söz ile şahitlik eder...
Müminin imanı Yüreğindedir, imanına hali ile şahitlik eder...
Müslüman dil ile iddia eder...
Mümin Hal ile ispat eder...
Müslümana İman bir yük...
Mümine iman bir lutuftur...
Tıpkı namazın müslümana bir yük...
Mümine ise bir ayrıcalıklı lutuf olması gibi...
..ve işte bu yüzden, ey iman edenler iman edin..demiştir yüce Allah kuranda...
Müslüman ile Mümin arasındaki fark, bilmek ile ermek arasındaki fark kadardır...
ALINTIDIR
(Her mümin Müslümandır, fakat her Müslüman mümin değildir)
kurana göre müminlerin özellikleri
1 onlar: Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler enfal-2
2 onlar: Allah’a asla şirk koşmazlar. furkan-68
3 onlar: namuslarını (ırzlarını)korurlar. furkan-68
4 onlar: (her türlü)zinaya asla yaklaşmazlar. mü’minun -5
5 onlar: namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. muminun2,9
6 onlar: anne ve babalarına öf bile demezler. isra-23
7 onlar: boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. mu’minun -3
8 onlar: mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. tevbe-5
9 onlar: asla zanda bulunmazlar. casiye -24
10 onlar: cahillerle asla tartışmazlar. furkan-63
11 onlar: kınayıcının kınamasından korkmazlar. maide-54
12 onlar: asla yalan söylemezler. mü’minun-8
13 onlar: emanetlerine ihanet etmezler. bakara-177
14 onlar: söz verdiklerinde sözünde dururlar. bakara-177
15 onlar: zekatlarını hakkıyla verirler. bakara-177
16 onlar: yetimin hakkını asla yemezler. nisa-2
17 onlar: yolda kalmışlara yardım ederler. bakara-177
18 onlar: kafirlere karşı sert,birbirlerine karşı merhametlidir. fetih-29
19 onlar: insanların kusurlarını affederler. ali imran-135
20 onlar: yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. tevbe-20
21 onlar: kafirler ile Alllah yolunda savaşırlar. ali imran-28
22 onlar: darlıkta da bollukta da infak ederler. ali imran-133
23 onlar: kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. ali imran-133
24 onlar: başkalarının ilahlarına sövmezler. en’am-108
25 onlar: haksız yere bir cana kıymazlar. en’am-151
26 onlar: Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. a.imran-199
27 onlar: hakkı bile bile gizlemezler. bakara-44
28 onlar: inananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. nisa-94
29 onlar: Resüllerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. bakara-136
30 onlar: yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. furkan-63
31 onlar: ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. en’am-52
32 onlar: helal ve temiz olan şeylerden yerler. bakara-168
33 onlar: asla yalan şahitlik yapmazlar. furkan-72
34 onlar: dillerini eğip bükerek(geveliyerek )konuşmazlar. nisa-135
35 onlar: insanlar arasında adaletle hükmederler. en’am-151
36 onlar: yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. en’am-151
37 onlar: yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. nahl-91
38 onlar: adaklarını yerine getirirler. insan-7
39 onlar: Allah’ın ahdini yerine getirirler,anlaşmayı bozmazlar rad-20
40 onlar: yakınlarına(akrabalarına)yardım ederler bakara-177
41 onlar: yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler bakara-177
42 onlar: yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler bakara-177
43 onlar: zorda,darda ve savaş anlarında sabrederler bakara-177
44 onlar: verilen rızıktan yerli yerince harcarlar enfal-3
45 onlar: geceleri az uyurlar zariyat-17
46 onlar: o gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar fetih-29
47 onlar: insanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar enfal-71
48 onlar: açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar maide-101
49 onlar: yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar şura-38
50 onlar: gerçekten felaha kavuşanlardır mü’minun-1
müminlerin nitelikleri
Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.
Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”
“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”
Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.
Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.
Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.
Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.
İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!
 
(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.”
Furkan 63-77