13 Nisan 2018 Cuma

Ayasofya Hakkında Söylenmiş Sözler

Ayasofya neden cami olmalı


FATİH’İN AYASOFYA VAKFİYESİ


“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allâh’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allâh’ın azabı onlaradır. Allâh işitendir, bilendir.” Fatih Sultan Mehmed Han


“Benim hayatımı boş verin¸ eğer işgalciler Aziz İstanbul’un fetih sembolü olan Ayasofya’ya çan takmaya gelirlerse; benden emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize kadar Ayasofya Camii için savaşın!” Sultan Vahdeddin Han


"Ayasofya’yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk’ün semaları tutuşturan lanetine hedef olmaktır." Hitabeler, Necip Fazıl Kısakürek


“129 yıl boyunca, dışarıdan Batı emperyalizmasının, içeriden de onların sâdık ajanları sıfatiyle kozmopolitlerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde, adı Türk, küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofya'yı müzeye çevirmekle, sağlık müzelerindeki balmumundan frengili suratlar şeklinde, Türkün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu.” Necip Fazıl


Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek Necip Fazıl


“Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesidir” Necip Fazıl


“Ayasofya Türk'ün öz evi ve anayurdu içinde güya Türk'lerin eliyle mânasından koparılıyor, duvarlarından Allah ve Resulünün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden ziyade salibin faziletlerini ilâna memur bir müze, yani içinde İslâmiyetin gömülü olduğu bir lâhid haline getiriliyor. Artık o, basit bir taş yığınıdır. Öyle bir taş yığını ki, sadece kendisinde kıyılan ulvî mânanın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor, üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle, Türk'ün, ruhiyle beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu hıristiyanlık âlemine peşkeş çeken, "buyurun, ne duruyorsunuz; gelin ve bizi esir edin!" diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir.” Necip Fazıl


“Türk'ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve (klik) zihniyeti, Ayasofya ile Türk vatanını, göklerdeki aslî ve hakikî vatanıyla beraber satmıştır.” Necip Fazıl


“Ayasofya’yı ibadete açacak olan partinin memlekette fevkalade itibarı yükselir. Hayrettir, bu bile kimseyi kıpırdatmamıştır. Akla aykırı bir şey. Kedinin kedilik yapmaması gibi bir şey. Ters bir şey, insan düşünürken idrak etmekte bocalıyor. Ayasofya yeniden cami olarak açılsın için her ne söylenen olursa milletin arzusuna tercüman olur.” Cahit Zarifoğlu, Mavera dergisi 1977


“Asırlık surların arkasından köhne Bizans’ı hortlatmak isteyen kimin eli? Bunu söyleyenler kimin dili, Ayasofya’yı puthane yapan hangi delidir?” Osman Yüksel Serdengeçti (Tohum dergisi, 29. sayı, 1959)


Mahzun Ayasofya “Ulu mabed, neye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle! Beş vakit loşluğunda saf saftık, Davetin vardı dün ezanlarda, Seni ey mabedim utansınlar, Kapayanlar da, açmayanlar da!” Arif Nihat Asya


Bu olacak Ayasofya, Bu muhakkak olacak… İkinci bir fetih, yine bir ba'sü ba'delmevt… Osman Yüksel Serdengeçti


Ey İslâmın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya! Şere­felerinde fethin, Fâtih'in şerefi ışıl ışıl yanan muhte­şem mabet!... Neden böyle bomboş, neden böyle -bir hoşsun? Hani minarelerinden göklere yükselen, tâ... maveradan gelen, ezanlar?1. Hani o ilâhî devir, ilâhi nizamlar!.. Ayasofya ses vermiyor! Ayasofya bir hoş, Ayasofya bomboş!.. Hani nerde, şu muhteşem minberde, binlerce erin, binlerce gazinin baş koyduğu şu temiz yerde, şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor?! Ayasofya Ayasofya! Se­ni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim? Hani, gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönülle­re gürül gürül akan, sineler yakan Kur'an sesleri?! Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindiril­miş!.. Allah-Muhammed, Hülefa-i râşidîn'in, bu din ulularının isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!.. Fethin, Fâtih'in mabedinden kitab-ı müh ini, bu ulu dini kaldıran kim?.. Dinimize, imanımıza saldıran kim?.. Osman Yüksel Serdengeçti


Yalnız manayı anlasak, yerine getirebilsek, Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır Necip Fazıl


Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler Ayasofya açılmalıdır Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır Necip Fazıl


Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç! demekten farksızdır Necip Fazıl


Ayasofya’yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak… Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın… Sel yakındır. Fatih ve Onun Yeni Nesline Selam! Necip Fazıl


Türkiye olarak başımız dertten kurtulmuyor. Bunun sebebi Fatih Sultan Mehmed'in bedduası olabilir! Ayasofya'yı tekrar Fatih'in vasiyetine uygun hale getirirsek, belki başımız dertten kurtulur. Yavuz Bahadıroğlu


Ayasofya, Ey muhteşem mabet; Bizler, Fatih’in torunları, yakında putları devirip, Yine seni camiye çevireceğiz. Osman Yüksel Serdengeçti


Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!.. Türk’ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya’nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler Necip Fazıl


Ayasofya'nın kapatılması, Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana gelmiştir. Necip Fazıl


Kilisenin çan sesiyle kapattığı Allah Yolu'nun tekbir sesleriyle açılması demek olan Ayasofya, bir daha kapanmamak üzere açılacaktır. İhsan Şenocak


İslam'ın müzelik olduğunu ima etmek için müzeye çevrilen Ayasofya, Onu müze yapanların artık müzelik olduğunu ilan edebilmek için açılacaktır. İhsan Şenocak


Ayasofya, salih babaların duaları gibi beddualarının da ne kadar tesirli olduğunu, ibadete kapatıldığı günden beri yaşadığımız belalardan tecrübe ettiğimiz yetim mabettir. Ayasofya ezan sesinden mahrum haliyle düşman ordularının memnuniyeti için terkedilen “askeri karargah” gibidir. İhsan Şenocak


Ayasofya, küfre karşı İslam yurdunu korumak amacıyla örülen muazzam surdaki kilit taşıdır. Allah'ın rızasına nail olmak ve Hazreti Fatih'in bedduasından kurtulmak için her ne pahasına olursa olsun açılmalıdır. İhsan Şenocak


“Bizim için Ayasofya mücadelesi, İslâmî mücadeleyi motive edici bir vesiledir.” SALİH MİRZABEYOĞLU


“Ayasofya, tekrar ibadete açılana kadar, Müslüman yüreklerde hep bir hasret çığlığı olarak yankılanacaktır.” Yavuz Bahadıroğlu


“Ayasofya, camilikten nasıl çıktı? Kim çıkardı?.. Müslüman Türk ülkelerinde ecdat yadigârı bu topraklarda, Bizansı ve Rumluğu yaşatmak, hortlatmak isteyen kimlerdir?!.. Bizim sözde ve gözde inkılâpçılarımız değil mi? Sonra bu nasıl hudut?.. Neredeyse Selimiye minarelerinin gölgesi Yunanistan'a terk edilen topraklara düşecek... O öve öve bitiremedikleri Lozan Zaferi nerede?” Osman Yüksel Serdengeçti


Ayasofya'nın, şanlı bir zaferden sonra, hiçbir sebep ve hiçbir fayda yokken, tam manasıyla "Karambole" getirilerek camilikten çıkarılması ne yazık ki, şu korkunç anlamı taşımaktadır: "Haçlılığın İslam üzerine zaferi, Yunan'lınin kılıcıyla olmayınca,bu, Fethiye Camii'nin mabetlikten çıkarılması ile sağlanmıştır." Yani fiilî zafer bizim fakat malesef karanlık temaslarla sağlanan "diplomasi zaferi" onlarındır. Tıpkı Lozan'da "Misak-ı Milli'den" verdiğimiz tavizlere,tıpkı Hilafetin İngiliz çıkarlarına feda edilmesine benzeyen garip bir bahşiştir. Ahmet Kabaklı


“İsrail askerleri ayakkabılarıyla Mescid-i Aksa'ya giriyor diye yakınan Müslümanlar, alınlarının tam 481 sene secdeye gittiği Ayasofya'ya ayakkabılarıyla girmemenin bir yolunu bulmalıdır artık.” Yavuz Bahadıroğlu


Osman Yüksel Serdengeçti'ye Ayasofya yazısı için dava açılır. Savcı sorar: Ayasofya'yı cami yapmak istiyormuşsunuz.


Cevap: Siz Yunanistan savcısı mısınız?!


Feth-i mübin’in sembolü olan Ayasofya hayata döndürülmelidir. Çünkü müze, ölmüş kültürlerin sergi yeridir. Ali Eren, Dinde Deformistler 2


"Ayasofya’yı Müslümanlar müze yapmadı. Medreseleri tekkeleri Müslümanlar kapatmadı. Ezan-ı Muhammedîyi Müslümanlar yasaklamadı. İskilipli Âtıf Efendiyi Müslümanlar asmadı" Mehmet Şevket Eygi


"Fatih'in Ayasofya vakfiyesindeki bedduaların muhatabı, müzeye çeviren Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır; hükümet 500 yıllık vaziyetine yani cami haline çevirerek Müslüman milletimizi bu bedduadan kurtarmalıdır." Prof. Ahmet Akgündüz


“Yunan/İngiliz kazansaydı; Fethin sembolü, Fâtih'in emaneti Ayasofya Cami-i Şerifi'ni müze yapardı değil mi? Sahi kim kazandı?” Kadir Mısıroğlu


Belâlar def olunca Ayasofya'yı açarız diye bekleniyorsa aldanıyorlar. Ayasofya açılınca belalar def olacak. Üzerimizde Fatih'in bedduası var


"Ayasofya açılırsa Türkiye üzerindeki musibet inşallah biter" Abdullah Yeğin Ayasofya Cami Olmadan Türkiye'nin Bağımsız Olduğu Söylenemez!!!


Sultan Mehmed “İstanbul'u feth etmezsek yaptıklarımız boşa gider” dedi. önce İstanbul'u aldı "FATİH" oldu, Fatih olunca ümmet arkasından geldi. işte bu sebeple önce "Ayasofya cami olsun" diyoruz


İstanbul'u Müslümanlar feth edince Ayasofya'yı cami yaptı. İstanbul'u Kafirler işgal edince müze yaptı


Gerçekten dünyaya hükmetmek istiyorsak ilk başta kendimiz sonra eş dost akraba ve yakınlarımızın kalbini feth etmeliyiz. Bu fetih kalplerden beyne doğru gidecektir. Beyin ile kalp birlikte İslam için çalışmaya başladığında zafer Müminlerin olacaktır


Ayasofya samimiyetin turnusol kağıdı gibidir. Ayasofya'nın camii olmasını isteyen destekleyen kişi samimi Müslümandır. Ayasofya müze olarak kalsın diyen kişi imanını sorgulasın!


Kurtuluş İslamdadır ve bunun yolu da Ayasofya’nın derhal tekrar Cami olmasıdır. Allah’ın ipine sarılmalı ve emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmalıyız. Bunları yaptığımız takdirde Ayasofya kapılarını Müslümanlara açacak ve İslam’ın hükümdarlığı başlayacaktır


Ayasofya bizim kanayan yaramızdır. Bu yara kapanmadıkça hasta adam iyileşmeyecek ve ayağa kalkamayacaktır. Üzerimizde Fatihin bedduası olduğu sürece bu ülke ve bu ülke de yaşayanlar gün yüzü görmeyecektir.


Fatih İstanbul'u feth edince Ayasofya'yı cami yaptı. Yani Ayasofya'nın cami olması İstanbul'un Müslümanların olması demektir


Ayasofya'nın Cami olması İstanbul'un yeniden fethi demektir. Ayasofya deizm tapınağı olmaktan kurtarılsın. Sayın @RT_Erdogan Fatih’in bedduasından kurtulmak istiyorsanız Ayasofya’yı bir an önce Camiye çevirmenizi tavsiye ederim. Güçlü olmayı beklemeyin. GÜÇ VE KUVVET ALLAH’TANDIR


Misvakı odun parçası sananlar, Ayasofya'yı da taş parçası sanıyor! Ayasofya fethin sembolüdür. Ayasofya cami değilse işgal devam ediyor demektir. Ayasofya'yı cami yapmak Mümin devlet başkanın olmazsa olmaz görevlerindendir, aksi halde vebaldedir


Ayasofya’nın yeniden cami olması için İstanbul’un tekrar feth edilmesi gerekiyor. Yalnız bu sefer ki madde yönünden değil mana yönünden olması gerekiyor. Müslümanlar İstanbul’a hakim olduğunda Ayasofya Cami olacaktır


Ayasofya'nın minareleri sökülmeye çalışılmış fakat minareler söküldüğü zaman Ayasofya’nın komple yıkılacağı anlaşılınca minareler sökülememiştir. Ayasofya'nın içinde "Allah" denilmesi gerekirken kapıda para ödeyen her kişinin girebildiği garip bir müze olmuştur


“Aylar yıllar geçti, hala ağlarsın, Artık yaşlarını sil Ayasofya. O mahzun halinle yürek dağlarsın, Fetihin sembolüsün bil Ayasofya.


Biliriz yaranı derindir, derin, Bakarsın bizlere mahzun ve serin, Gönüllerde yine aynıdır yerin, Olmasın yaşların sil, Ayasofya.


İsteriz müminler sende cem olsun, Haktan hakikattan her gün dem olsun, Kuduz köpeklere varsın yem olsun, Sana uzatılan dil Ayasofya.


Fatihin vakfını tutarız müze, Torunuyuz deyip çıkarız yüze, Gün gelip bu hesap sorulur bize, Görecek göz neden mil, Ayasofya.


Gaflet uykusundan millet uyansın, Hakkın boyasıyla yine boyansın, Zalimlere değil hakka dayansın, O zaman düşmanlar çil Ayasofya.


Değişmez ölçüyü millet taşırdı, Temel taşlarını küffara aşırdı, Bir sam yeli esti yolu şaşırdı, Karıncayı sandı fil, Ayasofya.” Eşref Ziya